Privacyverklaring

Anneloes van Pelt- Praktijk voor Therapeutische Begeleiding respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Welke gegevens en welk doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Begeleiding
 • Communicatie
 • Facturatie
 • Regels beroepsvereniging VIV en Ethische Commissie Phoenix, waar wij ons aan houden

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Doorverwijzing (alleen NAW gegevens)
 • Beeldbellen (alleen mailadres)
 • Boekhouding (alleen NAW gegevens)
 • Websitebeheer (alleen mailverkeer)
 • Websitehosting (alleen mailverkeer)
 • Dataopslag (Dropbox)
 • Urenregistratie en dossiervoering (Zilliz)

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 12 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Dossiers: 20 jaar, zoals de beroepsvereniging VIV als bewaartermijn aangeeft
 • Voor minderjarigen begint die termijn van 20  jaar pas vanaf 18 jaar. Bij minderjarigen kan dit dus max 20 + 18 jaar zijn
 • Voor de financiële administratie, inclusief de facturen: 7 jaar (wettelijke termijn)
 • Gegevens worden niet bewaard als er geen begeleidingstraject volgt

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:

 • Software up-to-date
 • Firewall up-to-date
 • Antivirusprogramma up-to-date
 • Website: SSL certificaat
 • Toegangsbeveiliging digitaal
 • Laptop: Wachtwoordbeveiliging
 • Telefoon: Vingerafdrukbeveiliging/ Pincode
 • Apps: Wachtwoordbeveiliging/ Vingerafdrukbeveiliging
 • Papieren dossier: Afgesloten dossierkast

Rechten omtrent uw gegevens

Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissing (vergetelheid)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Recht van bezwaar
 • Recht op intrekking toestemming
 • Recht om een klacht in te dienen

Klik hier voor meer informatie over uw rechten.

 

Links naar andere websites

Op onze website is een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop deze partijen met persoonsgegevens omgaan.

 

Cookies en webstatistieken

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Contact

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Anneloes van Pelt- Praktijk voor Therapeutische Begeleiding

Kastanjelaan 33
3951 AX Maarn
info@anneloesvanpelt.nl
06 47450951

11 juni 2018