Werkwijze therapie & coaching

Als therapeut & coach bied ik jou de ruimte waarin jij jouw autonomie kunt versterken. Autonomie houdt in dat je spontaan durft te zijn. Dat je bewust bent van wat er in jou en om je heen gebeurt. En dat je intimiteit durft aan te gaan. Ik leer je hoe je met steun van anderen, jouw speelruimte weer kunt vergroten.

Om vooruit te komen, werkt het verrassend goed om eerst terug te kijken.

Ergens in jou zit het antwoord en ik begeleid je in jouw zoektocht daarnaar. Soms met woorden, soms zonder woorden. Soms vanuit het hoofd en soms door het te ervaren. Altijd vanuit de ontmoeting, met mildheid en respect. En vooral bij therapie werken we eerst aan voldoende veiligheid. Dat kan tijd nodig hebben. En dat mag in jouw tempo.

Ik werk geen therapeutisch protocol af.

In de coaching en therapie sessies kijk ik welke methodes voor jou het beste werken. Zit je bijvoorbeeld veel in je hoofd? Dan zal ik je leren meer te luisteren naar je lichaam. Word je overmand door gevoelens? Dan richt ik me meer op het weer toegang krijgen tot je denkvermogen.

De methodes waar ik mee werk.

Tijdens de opleidingen die ik volgde bij Phoenix Opleidingen en Instituut van der Heijden leerde ik werken met de volgende methodes.

  • Transactionele Analyse (TA): TA is een theorie gericht op communicatie tussen mensen. Het uitgangspunt is: ‘Ik ben OK, jij bent OK. De modellen van TA zijn makkelijk te begrijpen en geven je inzicht in hoe je met jezelf en anderen omgaat. De TA biedt handvatten om het op een andere manier te doen. Waardoor moeizame patronen en relaties verbeteren.
  • Systemisch Werk of Familieopstelling: door het werken in de ruimte met verschillende onderdelen van een systeem (gezin, organisatie, familie) komt aan het licht hoe de onderlinge relaties zijn en hoe verstrikkingen doorbroken kunnen worden.
  • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP): NLP is een verzameling technieken die je in staat stellen om ongewenst(e) gedrag, gevoelens of gedachten te veranderen. Of om bepaalde gevoelens te versterken, bijvoorbeeld zelfvertrouwen, kracht of rust. Een van de uitgangspunten is dat ieder gedrag een positieve intentie heeft.
  • Lichaamswerk: ervaringen vanaf je vroegste jeugd liggen opgeslagen in je lichaam. Het kan je veel opleveren als je goed kunt luisteren naar je lichaam. Je hoofd kan je veel uitleggen, je lichaam is bij de waarheid. Het is wijs en liegt niet. Als je wil veranderen, is het van belang dat je de veranderingen verbindt met je lichaam.

De duur van de begeleiding bij coaching of therapie.

Coaching

Bij coaching begeleid ik je in 6 sessies van 1,5 uur om jouw doel te halen. In een (tussen)evaluatie bepalen we of het aantal sessies voldoende is of dat er nog iets meer tijd nodig is.
Lees verder over coaching.

Therapie

De vraagstukken bij therapie zijn zo diepgeworteld dat je vaak meer tijd nodig hebt om resultaat te halen. We starten met 6 sessies. Daarna bekijken we of je bij mij op de goede plek zit. In het begin kom je wat vaker, meestal om de week. Later zien we elkaar minder vaak.
Lees verder over therapie.


Beroepscode en beroepsvereniging

Met mijn praktijk voor coaching en therapie in Maarn ben ik aangesloten bij de Ethische Code van Phoenix Opleidingen en bij de beroepsvereniging VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde), lidmaatschapsnummer VIV 1907881.